Anläggningsarbeten Barkarbystaden till Barkarby

Kort beskrivning

Del av utbyggnation av Nya Tunnelbanan.

Projektet

Implenia Sverige AB tilldelades projektet i oktober 2023. Det nya kontraktet omfattar att slutföra återstående anläggnings- och betongarbeten i entreprenaden.

I takt med att Stockholm växer ställs krav på fler bostäder och bättre resmöjligheter och därför ska tunnelbanan byggas ut. I nordväst förlängs Blå linje med två nya stationer. Från Akalla dras tunnelbanan vidare under jord via Barkarbystaden, till Barkarby i Järfälla. Den blir en viktig regional knutpunkt där man kan byta mellan t-bana, buss och pendeltåg. I Barkarbystaden byggs en helt ny stadsdel, med cirka fjorton tusen nya bostäder och många verksamheter. Den nya tunnelbanan är en förutsättning för stadsutvecklingen.

Projektet består av att utföra konstbyggnadsarbeten, innefattande betongarbeten, till en volym om cirka 10 000 m3 betong för bland annat biljetthall, rulltrappsuppgångar och stationsbyggnader under jord. Arbeten förekommer både i bergtunnlar samt ovan jord.

Intresset väcktes? Ta kontakt med oss!

Kontakta