|
Themen und Projekte

Vi kan se in i Varbergstunneln!

Projekt Varbertstunneln är ett strategiskt viktigt järnvägsprojekt i Varberg och Implenias första ECI-projekt. Projektet innefattar planering och förberedelser för utbyggnad av Västkustbanan mellan Varberg och Hamra från enkelspår till dubbelspår, en 2,8 km lång bergtunnel, 450 m betongtunnel, 1,3 km betongtråg samt totalt 2,7mil långt järnvägsspår, inklusive ny godsbangård, samt en bro över nuvarande spår byggs för att möjliggöra projektet. Beställare är Trafikverket.

Beställare är Trafikverket.

Tidigare i år gjordes ett genomslag ut från tågtunneln norra del ut i schaktet precis utanför stationshuset i Varberg. Planen är att använda tunneln för transporter ut- och in i dessa schakt. 

Vi har i tunnelns norra del kommit 611 meter i tågtunneln och 650 meter i servicetunneln. I tunnelns södra del har vi kommit 1036 meter i tågtunneln och 1188 meter i servicetunneln. Allt som allt har vi nu sprängt ut ca 63 procent av tunnelns totala sträckning!

En stor del av vårt arbete i projekt Varbergstunneln både syns, hörs och tar mycket plats men vi gör också en hel del som kanske går mer obemärkt förbi, som att ta hand om djur- och växtarter som påverkas av tunnelbygget. En av dessa arter är den lilla fridlysta örten Kalvnos, som trivs vid järnvägen men nu behöver få ett nytt hem.

Vi har redan planterat ut kalvnosfrön på nya platser i Varberg och fler ska det bli. Under förra året samlade vi in ytterligare frön som just nu får växa sig starka i små drivhus på vårt projektkontor innan de är redo att flytta ut till sina nya hem om några månader.