|
Themen und Projekte

Tim Pergande praktik på Lilla Lidingöbron med ansvar för prefab elementkonstruktion (kantbalkar och mellanbom)

Tim Pergande är från Tyskland och gör sin praktik på Implenia Sverige på projekt Lilla Lidingöbron sedan september 2021 till september 2022. Alla Tims tentor är gjorda, och examensarbete kommer att lämnas in i juli, då återstår bara examensarbete.

”Jag ville göra praktik utomlands och det finns bara ett fåtal företag som erbjuder denna möjlighet. Implenia är en av dem och är ett välkänt företag i Tyskland. Jag ville göra min praktik på ett brobygge och när jag såg öppningen på Lilla Lidingöbron sökte jag den och fick den!” säger Tim.

Tim gör praktik för byggledning, det vill säga stötta förman och ingenjörer på Lilla Lidingöbron genom att ansvara för prefabelementen i projektet.

”Som praktikant har jag ansvaret för konstruktionen av prefabelementen. Det jag gillar är att vara ute på plats, vara en del av teamet och se hur projektet utvecklas. Bron har en längd på 750 meter. Det är stort och ett enastående projekt!"

Implenia uppfann en framgångsrik lösning för stålinstallation-släp

Syftet med att använda prefabricerad elementform är att uppnå hög kvalitet och en ljus ytfärg. Vi var sedan tvungna att uppfinna installationssystemet, och på grund av de geometriska förhållandena var detta en stor utmaning.

De prefabricerade betongelementen levereras från Polen eftersom den önskade ljusa färgtonen kunde uppnås baserat på deras betongrecept. Implenia var tvungen att hitta en lösning på hur man kopplar dem till bron. Det tog 2 månader att hitta rätt sätt att hålla dem och justera höjden, positionen och lutningen med hjälp av ett stålinstallationssläp.

Uppfinningen togs i bruk i slutet av förra sommaren, med start vid ena sidan från Ropsten.

Det finns totalt åtta släpvagnar, nu används alla på norra sidan. Sex gjuts åt gången, efter gjutning återstår två dagar för betongen att härda. Nu fokuserar vi på norra sidan av gångsidan där bara 11 element nu fortfarande saknas.

”Vi deltog i skapandet av hela lösningen för prefabelementen och av installationen. Det har funnits utmaningar att hitta rätt lösning, men det gick bra vilket ger en glad känsla”, säger Tim.

Lösningen med prefabricerade element är ett effektivt sätt att arbeta som kräver mindre mantimmar än det traditionella flyttbara trailergjutsystemet. Det blir cirka 450 element totalt, alla monterade utom de 8 trailers förutom fyra större trailers som ska användas på Lidingösidan.

Av kantbalken är nu cirka 60 % färdigställd. Den separata spårvagnsbron kommer att ha 70 prefab element men måste göras när den delen av bron är klar.

”Vi kommer att testa den stora trailern för de fyra ton tunga elementen nästa vecka, vilket jag ser fram emot att testa. Jag ser också fram emot att se gångbron när den är klar. Det kommer att bli en milstolpe!”

Fakta om Lilla Lidingöbron

  • Byggandet av brokonstruktionen startade i januari 2020
  • Brobredd: 16 meter
  • Brolängd: 750 meter
  • Bropelare: 16
  • Brospännvidder: 15
  • Prefabricerade element: 450