|
Themen und Projekte

Projekt Varbergstunneln: Bland de första att installera stålspont med lägst klimatpåverkan!

Tillsammans med Skanska Grundläggning har projekt Varbergstunneln köpt in och installerat 800 ton stålspont – en stödkonstruktion för att bygga säkra, djupa schakt. Denna stålspont har för närvarande världens lägsta klimatpåverkan på marknaden och vi är en av de första projekten i världen att installera den.

Stålsponten EcoSheetPileTM Plus används för att ge stabila, vattentäta schaktväggar när man gräver djupa hål. Och stålsponten har ett utsläppsvärde på 0,4 ton CO2 per producerat ton stål, vilket är betydligt lägre än genomsnittet per producerat ton stål. Nyckeln till de låga utsläppsvärdena ligger i att produkten tillverkas av 100% återvunnet stålskrot och att all tillförd el under tillverkningsprocessen är 100% förnyelsebar.

​​​​​– Vi jobbar aktivt med innovativa klimatlösningar för att hela tiden minimera vårt klimatavtryck, säger, Nils Ahlfors, projektchef Implenia Varbergstunneln

Gemensamma miljömål för att minska klimatavtrycket

Både Implenia Sverige och Trafikverket har gemensamma projektmål för att begränsa negativa miljöeffekter i produktionen av Projekt Varbergstunneln.

 ​​​​​​– För oss på Skanska är det är riktigt kul att kunna vara med och bidra till att nå projektets miljömål om lägre CO2-belastning, säger Anders Johansson, Blockchef för grundläggningsarbetena i Projekt Varbergstunneln och från Skanska Grundläggning.

EcoSheetPileTM Plus säljs av stålleverantören ArcelorMittal, vilka är marknadens största tillverkare av hållbart framtagna stålsponter. Produkten är helt ny på marknaden och projekt Varbergstunneln är en av de första projekten i världen som investerar i denna nya, miljövänligare typ av stålspont.

 ​​​​​​– Det känns riktigt bra att vi och vår entreprenör är med och bidrar till lägre koldioxidbelastning för projektet, säger Jesper Mårtensson, Trafikverket, ansvarig för miljö och tillstånd vid Varbergstunneln.

Källor: ArcelorMittal och Skanska Grundläggning

Läs mer om Varbergsprojektet!