|
Themen und Projekte

Lassabackadeponin blir Fågelbacka

Överskottsmassor från projekt Varbergstunneln har använts för sluttäckningen av Lassebackadeponin och utformning av det nya naturområdet Fågelbacka. Genom att återanvända massorna lokalt i Varberg minskar kostnaderna för transport och miljöpåverkan reduceras betydligt eftersom massorna inte behöver transporteras långa sträckor. 

LÄS MER