|
Newsroom,
Themen und Projekte

Implenia Sverige AB vinner kontrakt i utbyggnaden av den nya tunnelbanan i Stockholm, Barkarby

Visualisering av rulltrappschaktet ner till plattformen på stationen Barkarby. Foto: © White Arkitekter

Implenia Sverige AB har idag tecknat avtal med Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana för 47191 Anläggningsarbeten till Barkarbystaden, Barkarby, i Stockholm. Det nya kontraktet omfattar att slutföra återstående anläggnings- och betongarbeten i entreprenaden.

Stockholm den 31 oktober 2023 – Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana tilldelar Implenia Sverige kontraktet 47191 Anläggningsarbeten till Barkarbystaden, Barkarby.

"Vi är mycket stolta över att ha blivit utvalda att slutföra projektet i Barkarby. Vi ser fram emot ett lika gott samarbete som vi har i våra befintliga projekt med Nya Tunnelbanan", säger Jiri T. Englén, VD på Implenia Sverige AB.

Den nya stadsdelen Barkarbystaden förutsätter tunnelbana

I takt med att Stockholm växer ställs krav på fler bostäder och bättre resmöjligheter och därför ska tunnelbanan byggas ut. I nordväst förlängs Blå linje med två nya stationer. Från Akalla dras tunnelbanan vidare under jord via Barkarbystaden, till Barkarby i Järfälla. Den blir en viktig regional knutpunkt där man kan byta mellan t-bana, buss och pendeltåg. I Barkarbystaden byggs en helt ny stadsdel, med cirka fjorton tusen nya bostäder och många verksamheter. Den nya tunnelbanan är en förutsättning för stadsutvecklingen.

Betongarbeten i fokus

Projektet består av att utföra konstbyggnadsarbeten, innefattande betongarbeten, till en volym om cirka 10 000 m3 betong för bland annat biljetthall, rulltrappsuppgångar och stationsbyggnader under jord. Arbeten förekommer både i bergtunnlarna samt ovan jord.

Allt arbete utförs i enlighet med modellbaserade bygghandlingar.

Är du intresserad av betongarbeten och utmanande infrastrukturprojekt är du välkommen att kontakta oss eller besöka vår hemsida implenia.se för mer information om verksamheten samt vilka nya kollegor vi eftersöker.
 

 

För mer information kontakta:

Implenia Sverige AB, E-post: info.sweden@implenia.com

Kontakt för media:

Kommunikatör Implenia Sverige AB, E-post: carolina.danielsson@implenia.com

Implenia Sverige AB bygger och projekterar multidisciplinära, utmanande infrastrukturprojekt och tillhandahåller tjänster inom betongkonstruktion, broar, tunnlar och bergrum samt väg, järnväg- och anläggningsarbeten. Företaget består av cirka 450 anställda, med kontor belägna i Stockholm och Göteborg. Implenia Sverige verkar både som total- och genomförandeentreprenör och är en del av koncernen Implenia AG, som är den ledande leverantören av byggtjänster i Schweiz. Koncernen har även en stark ställning på den tyska, österrikiska och norska infrastrukturmarknaden. Implenia grundades år 2006 men har över 150 års gedigen erfarenhet av branschen. Med sin integrerade affärsmodell och specialister inom alla kompetensområden kan koncernen som en multinationell leverantör av byggtjänster leverera ett ekonomiskt och kundcentrerat arbete genom hela livscykeln. Företaget fokuserar på en hållbar balans mellan ekonomisk framgång, socialt ansvar och miljöansvar. Implenia Group har sitt huvudkontor i Opfikon nära Zürich och har mer än 8 500 medarbetare i Europa. År 2022 uppgick omsättningen till cirka 3,6 miljarder schweiziska franc (36 miljarder svenska kronor). Bolaget är börsnoterat i Zürich. För mer information se www.implenia.se. Följ gärna Implenia Sverige på LinkedIn och Facebook.