|
Medieutgåvor

Implenia vinner nytt kontrakt mitt i centrala Stockholm– Slussen SN 91

Kontraktet omfattar byggnation av en bussterminal i Katarinaberget i Stockholm.

Den 18 september 2018 - Implenia har säkrat kontraktet för bergsprängningsarbeten för en bussterminal i Katarinaberget vid Slussen. I projektet ingår omfattande berg- och betongarbeten. Stockholm Stad har tilldelat Implenia uppdraget. 
För att möta Stockholms kontinuerliga utveckling byggs Slussen om och en bussterminal ska sprängas ut i Katarinaberget. Bussterminalen ska utformas som ett bergrum med plats för både resenärer och busstrafik. Att utföra bergsprängningsarbetena för den nya bussterminalen innebär att cirka 270 000 m3 berg ska tas ut. Närliggande byggnader, befintliga bergrum i Katarinaberget och bergslänten mot Stadsgårdsleden påverkar utformningen av terminalen. Dessa ställer projektet inför bergtekniska utmaningar, så som exempelvis stora spännvidder och låg bergtäckning. Tre stora bergrum med spännvidd på upp till 24 m utgör vänthall för passagerare och körytor för bussar.  
Implenias kontrakt omfattar i stort bergarbeten för bergrum med infartstunnlar, mediatunnlar, ny avloppstunnel, sammanlagt bergarbeten på totalt cirka 270 000 m3 och betongarbeten om cirka 12 000 m3. Även vissa markarbeten skall utföras. Projektet är beläget mitt i centrala Stockholm och kontraktet är värt 780 miljoner svenska kronor. Vårt arbete startar 2018-09-01 och pågår fram till 2021-06-01. Bussterminalen beräknas vara helt färdigställd 2023. 

  • Vi ser fram emot ett nära samarbete med Stockholm Stad när vi skapar den här bussterminalen som blir hjärtat i kollektivtrafiken mellan bland annat Nacka/Värmdö och stadens centrum. Genom ett öppet arbetssätt är vi en tillförlitlig partner för detta utmanande infrastrukturprojekt, säger Fredrik Björckebaum, VD Implenia Sverige.  

Implenia har fått i uppdrag att bygga en bussterminal i Katarinaberget vid Slussen i Stockholm. (Bild: Stockholm Stad) 

Kontaktperson media: 

Fredrik Björckebaum, 
VD Implenia Sverige 
Tel: +46 070 168 93 13 
Mail: fredrik.bjorckebaum@implenia.com 

Implenia Sverige AB har mer än 200 anställda och har många års erfarenhet och kompetens inom utmanande infrastrukturprojekt. Företaget tillhandahåller tjänster inom betongkonstruktioner, broar, tunnlar och bergrum, väg- och anläggningsarbeten samt grundläggning. Kontor finns i Liljeholmen i Stockholm och i centrala Göteborg. Implenia Sverige är en del av Implenia Group, som är den ledande leverantören av byggtjänster i Schweiz. Koncernen har också en stark ställning på den tyska, österrikiska och norska infrastrukturmarknaden. Implenia grundades 2006 men har över 150 år av erfarenhet inom branschen. Med sin integrerade affärsmodell och specialister inom alla kompetensområden kan koncernen hantera ett byggprojekt genom hela livscykeln och leverera ett ekonomiskt, och kundcentrerat arbete. Företaget fokuserar på en hållbar balans mellan ekonomisk framgång, socialt ansvar och miljöansvar.  

Implenia Group har sitt huvudkontor i Dietlikon nära Zürich och har 10 000 anställda i Europa. 2017 var omsättningen cirka 3,9 miljarder schweiziska francs (34 miljarder svenska kronor). Bolaget är börsnoterat i Zürich. För mer information se: www.implenia.se. Följ gärna Implenia Sverige på LinkedIn och Facebook.