|
Medieutgåvor

Implenia säkrar genomförande av infrastrukturprojekt

Detaljprojektering och utbyggnad till dubbelspårig järnväg mellan Varberg och Hamra, inklusive byggnation av tunnel under centrala Varberg | Genomförandefasen är värd cirka 3,5 miljarder kronor.

Den 2 september 2019 – Implenia har säkrat genomförandet av dubbelspårig expansion mellan Varberg och Hamra. Detta sker då Trafikverket har valt att lösa ut optionen för genomförandefasen av projekt Varbergstunneln. 

I juni 2018 vann Implenia kontraktet för projektets Fas 1 med en option på Fas 2. Fas 1 inkluderade planering, projektering, förberedande arbeten samt byggnation av en ny vägbro för att möjliggöra expansionen till dubbelspår – arbeten om cirka 200 miljoner kronor. Nu har Implenia och Trafikverket nått den överenskommelse om riktpris och tidplan som krävs för att gå in i Fas 2 som omfattar detaljprojektering och byggnation. 

Entreprenaden sträcker sig över cirka 9 km. I genomförandefasen ingår detaljprojektering och byggnation av en 2,8 km lång bergtunnel, 450 m betongtunnel, 1,3 km betongtråg, flera broar, en ny järnvägsstation samt totalt 2,7 mil järnvägsspår, inklusive en ny godsbangård – allt i en komplex trafikerad spårmiljö. Den totala byggtiden är 2019-2025. Västkustbanan planeras att kunna trafikeras under hela projektet. I december 2024 ska trafiken rulla på den nya järnvägen, som kommer att gå i tunnel under centrala Varberg.  

  • Vi har under en intensiv period tagit fram planen för vår gemensamma resa mot framtiden. Tack till alla inblandade så här långt. Nu ser vi fram emot att implementera våra idéer lika bra och på ett säkert sätt, säger Fredrik Björckebaum, VD för Implenia Sverige. 

Västkustbanan, järnvägslinjen mellan Göteborg och Lund är en nyckelanslutning för passagerar- och godståg och sträckan mellan Varberg och Hamra är en strategiskt viktig del.  Förutom att ansluta regionerna Göteborg och sydvästra Skåne är linjen en betydelsefull länk till Köpenhamn och övriga Europa. 

På Sveriges västkust har Implenia fått i uppdrag att detaljprojektera och bygga ut en järnvägslinje från  
enkel- till dubbelspår. Från 2024 kommer passagerar- och godståg att köra under Varbergs stad. (Bild: Trafikverket) 

Kontaktperson media: 

Fredrik Björckebaum, 

VD Implenia Sverige 

Tel: +46 070 168 93 13 

Mail: fredrik.bjorckebaum@implenia.com 

 


Implenia Sverige AB har mer än 350 anställda och har många års erfarenhet och kompetens inom utmanande infrastrukturprojekt. Företaget tillhandahåller tjänster inom betongkonstruktioner, broar, tunnlar och bergrum, väg- och anläggningsarbeten samt grundläggning. Kontor finns i Liljeholmen i Stockholm och i centrala Göteborg. Implenia Sverige är en del av Implenia Group, som är den ledande leverantören av byggtjänster i Schweiz. Koncernen har också en stark ställning på den tyska, österrikiska och norska infrastrukturmarknaden. Implenia grundades 2006 men har över 150 år av erfarenhet inom branschen. Med sin integrerade affärsmodell och specialister inom alla kompetensområden kan koncernen hantera ett byggprojekt genom hela livscykeln och leverera ett ekonomiskt, och kundcentrerat arbete. Företaget fokuserar på en hållbar balans mellan ekonomisk framgång, socialt ansvar och miljöansvar.  Implenia Group har sitt huvudkontor i Dietlikon nära Zürich och har 10 000 anställda i Europa. 2018 var omsättningen cirka 4,4 miljarder schweiziska francs (40 miljarder svenska kronor). Bolaget är börsnoterat i Zürich. För mer information se www.implenia.se. Följ gärna Implenia Sverige på LinkedIn och Facebook.