|
Rapporter

Halvårsrapport 2023

Januari-juni 2023

Nyckeltal för koncernen

Halvårsresultat som video