|
Rapporter

Årsrapport 2022

Implenia ökade sin vinst avsevärt i en utmanande marknadsmiljö. Detta visar att koncernen är på rätt väg. Den starka och högkvalitativa orderingången återspeglar det stora förtroende som kunderna har för Implenia.

Året i korthet