Utmanande teknik och innovativa lösningar

Utmanande teknik och innovativa lösningar

Vi motiveras av utmanande tekniska metoder och nya innovativa lösningar.

Vi bygger för framtiden

Bygg- och anläggningstjänster


VÅRT ERBJUDANDE

Utöver tunnel och bergrum ingår i vårt utbud av infrastrukturtjänster också grundläggning, väg- och järnvägsbyggande samt betong- och broarbeten.


Referenser Byggteknik

Secondo tubo San Gottardo - Los 243, Zugangsstollen und Logistikausbrüche

Göschenen, Schweiz

Byggstart: april 2021
Projektvolym: 86,5 M

För att renovera den befintliga vägtunneln vid Gotthard kommer ett andra tunnelrör (2TG) att byggas först. Parti 243 omfattar byggandet av tillfartstunneln och utgrävningarna för den norra logistiken. Projektet tjänar till den…

Anslutningsspår Farstagrenen

Stockholm, Sverige

Byggstart: september 2022
Projektvolym: 1 B

Projekt Anslutningsspår Farstagrenen består av att förbinda den gröna linjen, strax söder om station Hökarängen, och den utbyggda depån i Högdalen.

Tunnel Clem Jones (CLEM 7) NSBT

Brisbane, Australien

Byggstart: januari 2006
Projektvolym: 1,167 B

Clem Jones-tunneln (även känd som North South Bypass-tunneln) är ett viktigt bidrag till Brisbanes mål att hantera nuvarande och växande framtida trafik- och infrastrukturbehov. Projektet samlar den nord-sydliga…

Weinberg-tunneln DML SBB Zürich ATW

Zürich, Schweiz

Byggstart: januari 2007
Projektvolym: 353,6 M

Byggande av en tvåfilig järnvägstunnel med en TBM.

Wehrhahn Line, Lot 1

Landeshauptstadt Düsseldorf, Tyskland

Byggstart: januari 2007
Projektvolym: 455 M

Delstatshuvudstaden Düsseldorf håller på att förverkliga den så kallade kärndelen av Wehrhahnlinjen som en underjordisk spårväg för att förbättra den lokala kollektivtrafiken. Den nya dubbelspåriga tunnelsträckan, som ersätter…

Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance

Finhaut VS (Le Châtelard), Schweiz

Byggstart: januari 2008
Projektvolym: 742 M

Byggande av ett underjordiskt kraftverk med pumpmagasin

Säkerhetsgalleri i Fréjustunneln

Fréjus, Frankrike

Byggstart: januari 2009
Projektvolym: 128 M

Efter branden i Mont Blanc-tunneln 1999 gjordes betydande ändringar i bestämmelserna, vilket ledde till att Fréjustunneln blev förenlig med bestämmelserna. Société Française du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF) bjöd in till…

Tunnel Silberberg

Großbreitenbach, Tyskland

Byggstart: januari 2009
Projektvolym: 222 M

Den nya linjen Ebensfeld - Erfurt ingår i transportprojektet "Deutsche Einheit Schiene Nr. 8 Ausbau-/Neubaustrecke von Nürnberg nach Berlin". Den förbinder de uppgraderade linjerna Nürnberg - Coburg och Bebra - Erfurt med en…

U5 Berlin

Berlin, Tyskland

Byggstart: januari 2012
Projektvolym: 159 M

Byggande av en 1,6 km lång dubbelrörstunnel och byggande av två järnvägsstationer i Berlins centrum.

Linbana Schwyz-Stoos

Schwyz, Schweiz

Byggstart: maj 2013
Projektvolym: 25 M

Den befintliga linbanan till Stoos kommer att ersättas av en ny konstruktion (koncessionen för den befintliga linbanan löper ut och kan inte förlängas) med en ny sträckning. Den planerade linbanan är en bergbana i skytteltrafik…