|
Themen und Projekte

Norges lengste jernbanebru bygges med bærekraftig betong

Nå bygges Norges lengste jernbanebru over Tangenvika i Stange. Mer enn én kilometer med dobbeltspor skal legges over Mjøsa. I tråd med bærekraftambisjonene til Bane Nor bygges brua med markedets mest bærekraftige betong, levert av Betong Øst til hovedentreprenør Implenia.

Tangenvika jernbanebru er et framtidsrettet prosjekt som skal øke mobiliteten mellom Oslo og Hamar, og derfor er det naturlig at hovedentreprenør Implenia legger vekt på løsninger som ivaretar langsiktige miljøhensyn og som er i tråd med prosjektets mål BREEAM-sertifisering. Dette var også én av kriteriene for hvorfor Betong Øst ble valgt som leverandør av ferdigbetong og pumpetjenester til prosjektet. Betongprodusenten, som er en av landets største, har sammen med AF-Gruppen sine miljøparker investert stort i å utvikle en mer miljøvennlig betong, hvor gjenbruk av masse gir en viktig bærekraftgevinst.

– Vi valgte å satse på Betong Øst sin innovative betongløsning, hvor natursand som tilslag i betongen er erstattet med gjenbruk av forurensede masser som har vært gjennom en omfattende vaskeprosess. På den måten har tilslaget gjenvunnet sine opprinnelige egenskaper og kan benyttes i betong, sier prosjektleder Armin Lutz i Implenia. – Tangenvika jernbanebru er et komplekst byggeprosjekt, med krav om minst mulig påvirkning av miljøet i og rundt Mjøsa. Bærekraft er en av Implenias fem kjerneverdier, derfor var det naturlig å velge en miljøvennlig betong hvor bærekraft og sirkulærøkonomi er i fokus, sier Martine Melgård, miljøleder på prosjektet for Implenia.

Fra problemmasse til ressurs

– Det er inspirerende å oppleve at Bane NOR og Implenia ser verdien av Betong Øst sin strategiske satsing på miljø. Dette ble tydelig i innkjøpsprosessen, hvor det ble lagt stor vekt på bærekraft. Dette viser at vår satsing på gjenbruk av vaskbare gravemasser har vært en riktig prioritering, sier Silje Gystad Ytterdal, FoU- og miljøleder i Betong Øst.

– Betong er verdens mest brukte byggemateriale, og produksjon av sement gir store CO2-utslipp som gjør at det må jobbes målrettet for å redusere utslippet i betongen. Tilslaget, som består av stein sand og grus, utgjør 70 prosent av betongen, hvorav halvparten av dette er sand. Sand er en ikke-fornybar ressurs, og uttak medfører store naturinngrep. Det finnes faktisk ikke ubegrenset med gråstein, sier Øystein Nymoen, regionsjef i Betong Øst Innlandet, som er stolt over at en av Norges største byggherre Bane NOR, og hovedentreprenør Implenia er villige til å investere i verdien av gjenbruksmasser. – Prosjektet bidrar til å gjøre avfall til ressurs, deponeringsbehovet av forurensede masser reduseres og vi slipper store naturinngrep. Tilslaget kan brukes i alle typer betong og er av høy kvalitet, sier Nymoen.

Et naturlig og sterkt valg

Bane NOR har ansvaret for å drifte, vedlikeholde, planlegge og bygge ut jernbanenettet. – I våre prosjekter er miljøhensyn og bærekraft viktige forutsetninger, og selv om mer bærekraftige løsninger koster litt mer mener vi dette er en investering i framtida. Når brua står ferdig støpt i 2027 vil den øke transportkapasiteten og redusere reisetiden. Dette vil også gi økt bærekraftgevinst ved at mer gods kan fraktes effektivt på bane, sier Trine Marianne Holm, miljøleder i Bane NOR.

– Vi ser at betong med vaskbare gravemasser er en del av fremtidens bærekraftige byggematerialer. Prosjektet har valgt en betong bestående av et tilslag som har vært igjennom en omfattende vaskeprosess. Dette sikrer stabilitet i betongen, noe som er særs viktig i dette prosjektet der det skal utføres komplisert støpearbeid langt under vannoverflaten. Vi skal sørge for en solid konstruksjon som vil ivareta framtidas behov for effektive transportløsninger, sier Gunnar Sletten, prosjektleder i Bane NOR.

For mer informasjon:

Gunnar Sletten

Prosjektleder Bane NOR

951 81 301

Øystein Bækkelien

Daglig leder Betong Øst

408 46 760

Armin Lutz

Prosjektleder Implenia Norge

948 74 825 

gunnar.martin.sletten@banenor.no

www.banenor.no

oystein@betongost.no

www.betongost.no

armin.lutz@implenia.com

www.implenia.no