|
Themen und Projekte

Solid arbeid på Austvoll bru

Det har blitt utført både dekkstøp og montering av fagverkssystem på Austvoll bru den siste tiden, hvor ting er i rute for ferdigstillelse i løpet av mars neste år.

Det har vært meget stødig fremdrift i arbeidet på Austvoll bru i det siste og for to uker siden ble det gjort dekkstøp på bruas andre av fem etapper, mens det denne uken ble utført montering av fagverkssystemet slik at det nå er et komplett reissystem som dekker de tre resterende feltene av brua.

«Det har til tider gått litt trått med arbeidet på brua siden grunnforholdene har vært vanskeligere enn forutsett. Med tanke på disse utfordringene er det derfor ekstra deilig at det nå er litt fart på arbeidet og god fremgang,» det forteller Axel Strand, som er anleggsleder på Austvoll bru.

Gått voldsomt radig

Etter at man fikk satt spunten ned på den andre siden av elven på Austvoll har byggeprosessen gått bra. For å forsere arbeidene i de to siste spuntkassene ble det også lånt inn ett skift på utleie fra Engeløya-prosjektet i en 2-ukers periode. I tillegg er også fundamenteringsarbeidet ferdig mens grunnarbeidet med veibygging der brua skal påkobles mot riksvei 7 foregår fortløpende.  

«Etter at vi kom i gang med betongarbeidet har det gått voldsomt radig og betongarbeiderne har gjort en god jobb med å holde oppe fremdriften på overbygningen. Det er fortsatt risiko knyttet til brubygging på vinterstid, men vi har god tro på at vi skal komme i mål med brua til våren,» legger Axel Strand til.

Nærmer seg siste innspurt

Forrige uke foregikk altså monteringen av fagverkssystemet over de siste 2 spennene av brua. Her ble prewag-bjelkene jekket opp og satt på panserruller før de ble kjørt ut langs stålbjelkene slik at de er på siden av brua. Herfra ble de heist opp, demontert og overført til den andre siden av brua, hvor de til slitt ble montert sammen og mellom søylene slik at det nå er et komplett reissystem som dekker resten av brua.

«Det har vært rundt tjue minus og ellers litt vanskelige værforhold mens vi har holdt på med dette arbeidet, noe som har gjort det utrygt å heise det siste spennet. Mot slutten av forrige uke bedret heldigvis forholdene seg noe, så da klarte vi å fullføre arbeidet i tide,» avslutter Axel Strand.

Austvoll bru kommer til å bli en 139 meter lang, to felts spennarmert betongbru som krysser Hallingdalselva og vil være tilknyttet riksvei 7. Ferdigstillelse av brua er satt i mars 2023 – vi satser på en vellykket innspurt!