|
Themen und Projekte

Implenia Norge ønsker flere kvinner i anleggsbransjen

Implenia Norge ønsker seg flere kvinner i anleggsbransjen og de er på utkikk etter å rekruttere dyktige kvinner i alle posisjoner. Om du er en yrkesarbeider, prosjektingeniør, teknisk støttefunksjon, eller egnet for en ledende rolle på et av Implenias mange prosjekter er det stor sjanse for at Implenia ønsker å høre fra deg!

I Implenia Norgejobber man for at flere kvinner skal søke seg til en karriere på anleggsplassen. Behovet for et større mangfold er vesentlig for at anleggsbransjen skal kunne videreutvikle seg. Dette forklarer Administrerende direktør i Implenia Norge, Audun Aaland, som brenner for å få flere kvinner til anleggsbransjen.

«Det er viktig å vise at anleggsbransjen er for alle da vi trenger mangfoldet og de dyktig kvinnelige hodene – vi vet også at når man får flere kvinner inn i mannsdominerende yrker så øker lønnsomheten.»

En stor utfordring for rekrutteringen av kvinner er at det er få kvinnelige rollemodeller. Arbeidsleder på Implenias prosjekt E39 Lyngdal Øst – Lyngdal Vest, Anita Gangdal, sier her at det er viktig å finne flere kvinner som kan fronte arbeid i anleggsbransjen.

«Jeg tenker det er viktig for å kunne normalisere det at kvinner også kan gjøre dette arbeidet vel så godt som menn,» forklarer hun.

Anita har jobbet hos Implenia i 4 år, der hun har jobbet i ulike roller på prosjektene deres. Implenia håper å se flere kvinner følge en lignende karrierevei som Anita, hvor hun har steget i gradene til en ledende rolle på prosjekt.

Midt i blinken enten du er jente eller gutt

Det har vist seg vanskelig å rekruttere flere jenter til å jobbe i anleggsbransjen, og tall fra SSB viser at kvinner i 2021 kun utgjør 10,5% av arbeidskraften i bygge- og anleggsvirksomhet. Likevel kan Implenia trekke fram to jentelærlinger som eksempel på hvordan Implenia Norge håper at denne trenden er i ferd med å snu.

Mathilde Bjerland og Leah Svendsen er Implenias første kvinnelige lærlinger i fjell og bergverk og jobber som Anita Gangdal på Lyngdal-prosjektet. Begge kan fortelle om en tidlig interesse for praktisk arbeid og at de alltid har likt å kjøre maskin.

«Jeg tenker at det viktigste for å få flere jenter til å velge en karriere i anleggsbransjen er å vise jenter som har lyst til å prøve det, at det bare er å gå for det! Hvis man er glad i fysisk arbeid og maskinkjøring så er jo dette midt i blinken enten du er jente eller gutt,» forteller Leah.

Mathilde Bjerland sier at hun valgte å jobbe i anleggsbransjen av forskjellige årsaker:

«Jeg har alltid likt maskiner og fysisk arbeid, og jeg har aldri vært en som liker å sitte på skolen. I tillegg syntes jeg det er gøy å reise og har alltid hatt lyst til å jobbe på forskjellige steder, noe dette arbeidet gir meg muligheten til.»

Mange dyktige kvinner hos Implenia

Som man ser finnes det flere gode kvinnelige forbilder i Implenia, og her kan de også vise til Dorota Sterkowicz som jobber som anleggsleder på et av Implenias bruprosjekter. Implenia jobber kontinuerlig for å synliggjøre disse forbildene slik at flere kvinner skal bli interessert i å arbeide i anleggsbransjen uansett type rolle.

Med dette fokuset satt i sentrum, har Implenia de siste årene sett en reell vekst i andel kvinner også i tekniske støttefunksjoner, hvilket anses som positivt. Det er viktig å tenke bredt for å representere kvinner i alle roller og stillinger som de har på sine prosjekter innenfor tunnel og betong.

Audun Aaland mener at vi må starte rekrutteringsprosessen tidligere for å sikre at flere jenter søker seg til anleggsbransjen:

«Det vi jobber med nå er å komme inn allerede på ungdomskolenivå – vi har en del skolebesøk på videregående, men der er jo valget allerede tatt, så det tror vi er noe av grunnen til de store kjønnsforskjellene vi ser i bransjen. Selv om vi ser at forholdene har blitt bedre tilrettelagt for kvinner med for eksempel egne garderober og dusjer på anleggsplassen, så må vi bli bedre på å framsnakke mere og bidra til en generell holdningsendring siden det er ingen grunn til at gutter skal være hovedtyngden i bygg og anlegg.»

Dette er Anita Gangdal enig i.

«Jeg skulle ønske at jeg tok yrkesfag på videregående, men jeg tenkte egentlig ikke at dette var en mulighet, så det å bevisstgjøre om at dette går an allerede på ungdomskolen kan være veldig avgjørende.»

I Implenia Norge har man troen på at man skal klare å få med seg enda flere kvinner på laget i fremtiden, både som yrkesarbeidere, støttefunksjonærer og i lederroller. Det finnes med andre ord allerede mange dyktige kvinner hos Implenia Norge, og de er alltid på utkikk etter flere. Implenia tror på at alle skal ha like muligheter og de er stolte av de tøffe kvinnene de har på laget!