|
Themen und Projekte

Implenia Norge sertifisert for antikorrupsjon

Som sertifisert med ISO 37001 viser vi at vi tar samfunnsansvaret på alvor.

ISO 37001 er en internasjonal sertifisering for antikorrupsjon og et ledelsessystem som skal forebygge, oppdage og håndtere korrupsjon. Sertifiseringen er et bevis på at Implenia har et ledelsessystem som er egnet for å forebygge, oppdage og håndtere korrupsjon. Det bidrar til at vi opptrer mer ærlig, redelig og lovlig.

Med sertifiseringen vil vi vise at kontrakter blir vunnet på ærlig vis, og at vi tar avstand fra innsidehandel. Vi viser også at vi jobber med compliance, altså at vi lever opp til gjeldende lovkrav og normer.

«Denne sertifiseringen er viktig for oss, fordi vi får skapt gode rutiner og kan imøtekomme krav til dokumentasjon fra byggherre. Det gir oss trygghet, samtidig som at det er et fortrinn i anbudsrunder», sier administrerende direktør i Implenia Norge, Audun Aaland.

«Dessuten er vi et av få anleggsselskap i Norge som har sertifiseringen, og vi er det første landet i Implenia-gruppen. Det er vi stolte av», fortsetter Aaland.

Strenge krav og stor risiko

Alexander Frostad er advokat og Head of Legal i Implenia Norge, og har ledet arbeidet med ISO-sertifiseringen. Han understreker at et godt og funksjonelt system for antikorrupsjon er viktig for organisasjonen.

«Våre oppdragsgivere er hovedsakelig offentlige byggherrer som stiller strenge krav til hvordan vi innretter virksomheten vår for å unngå korrupsjon. Sertifiseringen er et viktig kvalitetsstempel som bekrefter at vi tar antikorrupsjon på alvor», sier Alexander Frostad.

Innkjøpssjef hos Implenia Norge, Robert Nyquist, forteller at det er spesielt viktig å ha seriøsitet på agendaen i alle innkjøp på grunn av høy risiko rundt useriøse aktører innen enkelte fag i anleggsbransjen. Implenia har siden våren 2020 innført krav om at alle deres leverandører skal være medlem og godkjent i Startbank, og har implementert andre kontroller rundt leverandører som også ivaretar kravene i ISO 37001.

Fikk på plass de siste brikkene

Mange av kravene som må oppfylles for å få ISO 37001 hadde Implenia allerede på plass.

«Implenia-konsernet har i flere år hatt særlig fokus på antikorrupsjon. Vi var derfor ikke overrasket over at vi allerede hadde et ganske godt system på plass fra før. Men med forbedringene vi oppnådde gjennom arbeidet med sertifiseringen, står vi nå enda bedre rustet», sier Alexander Frostad.

Ved å innføre de siste tiltakene er vi nå trygge på at alt ligger til rette for å ha en drift fri for korrupsjon.