|
Themen und Projekte

Amanda Sääf Storm trivs bra i rollen som KMA-samordnare

Amanda Sääf Storm är KMA-samordnare i projekt Johannelund, en del av Förbifart Stockholm. Att vara KMA-samordnare innebär att hålla ihop, leda och samordna projektets kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete, samt att vara stöd till övriga i projektet och är den som har kontakt mot beställaren i dessa områden.

Dels genom att stötta platschefen i arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsfrågor som med riskbedömningar, arbetsmiljöplaner och utredningar, dels som stödfunktion till produktionen med till exempel arbetsberedningar så alla har förutsättningar för en god arbetsmiljö och kan utföra arbetet på säkert sätt. Vidare har KMA-samordnaren till uppgift att i samråd med övriga projektledningen hålla ihop att vi följer kontraktet och dess krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö med hjälp av Projektplanen.

Det bästa med att vara KMA-samordnare är att ingen dag är den andra lik, men det kan även vara det mest utmanande. Jag vet aldrig hur dagen slutar men jag trivs så bra med rollen, att arbetsuppgifterna inte är samma och upprepande.

För dig som projektingenjör är steget till KMA inte så långt då du behöver ha en ingenjörsutbildning, KY-utbildning, arbetsmiljöutbildning eller motsvarande, och har goda kunskaper i förbättringsarbete. Implenia är en internationell koncern med gränsöverskridande samarbetsmöjligheter mellan länderna som ger ett givande erfarenhetsutbyte, säger Amanda.

Intresserad av tjänsten? Läs platsannons och ansök här: KMA-Samordnare - Implenia AG