|
Newsroom,
Themen und Projekte

Janni Tjell är Implenias nya Country Head Lean Construction Sweden

Janni är en van föreläsare inom Lean Construction. Välkommen till Implenia!

Janni Tjell är Implenias nya Country Head Lean Construction Sweden och kommer utveckla Lean-arbetet i såväl Sverige som i koncernen. Janni vill säkerställa att Implenias medarbetare har rätt förutsättningar för att göra rätt i arbetet. Vi hade förmånen att träffa henne och ställa några frågor.

Hej och välkommen till Implenia, Janni! Berätta, vem är du?

Jag är 40 år gammal och kommer från Danmark, men har bott i Sverige sedan 2011. Sedan januari 2022 bor jag i Barcelona med min man och våra tre barn. Anledningen till att vi tillfälligt (i 4 år, varav 2 år redan har gått) bor i Barcelona är på grund av min mans arbete.

Berätta lite om din bakgrund och tidigare arbetslivserfarenhet?

Jag är utbildad civil byggingenjör (motsvarande väg- och vattenbyggnadsingenjör) från Danmarks Tekniske Universitet. Jag utförde mitt examensarbete på Berkeley i Kalifornien. Därefter flyttade jag och min man till Sverige, där jag började arbeta på NCC som Lean-expert med fokus på att transformera projekteringsprocessen. Parallellt med min anställning på NCC genomförde jag en Teknisk Licentiatexamen med fokus på förutsättningar för samarbete i till exempel tvärvetenskapliga grupper under projekteringsfasen. Därför har jag även en stark koppling till Chalmers, där jag bidrar med undervisning och handledning av studenter.

Vad lockade dig till den här positionen och till Implenia?

Det som starkt lockade mig var att Implenia har så stora projekt samtidigt som man kan vara involverad i hela processen, från anbud till färdigställd produktion. Vad som ytterligare lockade är att Implenia är ett internationellt företag med kollegor i flera europeiska länder. Jag tycker att det är fascinerande och ser fram emot att träffa alla nya kollegor!

Vad är det roligaste eller mest minnesvärda som har hänt dig i ett arbetsrelaterat sammanhang?

Det är att ha skapat ett arbetssätt som har gjort det möjligt för personer som arbetar med projektering att få bättre förutsättningar för en jämnare arbetsbelastning. Det gör det lika intressant och möjligt för personer med exempelvis små barn att närma sig den typen av tjänst.

Om du kunde se in i framtiden, vad skulle du vilja ha uppnått om fem år?

Jag drivs av att ge en "ahh-haa-känsla". Jag tror på att alla människor går till jobbet för att göra det så bra dem kan. När det går fel beror det ofta på att människor inte har förutsättningarna för att kunna utföra sina jobb på bästa sätt. Detta kan bero på flera saker, ibland felaktiga processer, brist på tillgång till rätt information, bristande förståelse för helheten... Jag vill gärna säkerställa att alla Implenias medarbetare har rätt förutsättningar för att göra/genomföra sina respektive jobb på bästa möjliga sätt, för när medarbetarna lyckas, lyckas också projekten.

Vad är du mest stolt över i din karriär?

Att ha skapat ett respektfullt arbetssätt som har bidragit till att öka jämställdheten inom projekteringsprocessen.

Slutligen, vad är något du hoppas uppnå eller lära dig under ditt första år på Implenia?

Jag är väldigt nyfiken på att få en större och mer detaljerad förståelse för produktionen!