|
Themen und Projekte

Projekt E6 Nordreälvbron avslutat

Renoveringen av E6 Nordreälvbron i Kungälv är färdigställd med ett fantastiskt resultat efter nästan tre års arbeten.

Implenias uppdrag har varit att riva och byta ut befintlig stålklaff inklusive motvikter och maskineri till en fast brodel och resterande bro ska få en ny kantbalk, nya räcken samt belysning och beläggning. Arbetet startade i juli 2019 och blev nu klart i juni 2022.

I projektet har ett unikt samarbete med Beställaren varit nyckeln till framgång, där känslan varit att vi byggt det tillsammans.

Nordreälvbron var i behov av renovering

Då Nordreälvbron är mer än 50 år gammal var den i behov av nödvändiga underhållsåtgärder och renovering som Trafikverket har projekterat.

Det vi har utfört är i stort:

  • ny kantbalk,

  • nya H4-räcken,

  • nya busskörfält i vardera färdriktningen,

  • utbyte av gammal klaffbro till ny fast stållåda,

  • nytt avvattningssystem med sedimenteringsdammar på vardera sida samt nytt tätskikt och beläggning.

De som har arbetat i projektet har trivts utomordentligt bra, har haft roligt tillsammans och lärt sig mycket under resan gång.

Fakta om Nordreälvbron

Nordreälvbron sträcker sig över Nordre älv från Göteborg till Kungälv i Bohuslän och är en del av den viktiga motorvägen mellan Oslo och Köpenhamn via Göteborg. Bron byggdes år 1968 och är 956 meter lång samt har en segelfri höjd på 12,5 meter. Det finns två körfält i vardera riktningen samt en gång- och cykelbana.

Entreprenadens huvudsakliga mängder:

Betong: 2047 m3

Stålkonsoler: 14 ton

Armering: 600 ton

Övergångskonstruktioner: 62 ton

Mittbarriär DB100: 990 m

Stålbrodelar: 296 ton

Räcke H4: 1970 m

Bitumenbundna lager: 26 000 m2

Bullerskärm: 3940 m2

Rivning betong: 901 m3

Räcke H2: 104 m

Rivning stål: 122 m3

Belysningspunkter: 25

 

 

Entreprenaden har genomförts som en utförandeentreprenad.