Kvalitet lyfter fram stora saker i ljuset

Tunnel och bergrum


Utbud av tjänster

Mer information om trafiktunnlar

Mer information om arbetstunnlar

Ytterligare information om byggande av kraftverk

Intryck

Tunneldrivning och dess betydelse


Referenser

Ett urval av våra bästa projekt

Semmering bastunnel SBT Lot 2.1

Den planerade Semmeringbasistunneln (SBT) är för närvarande ett av de viktigaste storskaliga infrastrukturprojekten i hjärtat av Europa och en del av den nya österrikiska sydbanan, som är den centrala axeln på den transeuropeiska vägen från Östersjön till Adriatiska havet.

Läs mer

Albvorlandtunnel

Den nya linjen Wendlingen-Ulm (NBS) förbättrar tillsammans med Stuttgart 21 avsevärt Baden-Württembergs infrastruktur och skapar därmed kortare rese- och transporttider, inte bara i Baden-Württemberg utan även i hela Tyskland och Europa.

Läs mer

SMS 2A - Dubbelspårig järnväg Sandbukta-Moss-Såstad

Linjen Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) är en del av programmet Bane NOR InterCity som syftar till att utveckla förbindelserna mellan landets största städer och minska trängseln i huvudstaden Oslo.
I genomförandefasen ansvarar vi för den strukturella utformningen av betongkonstruktionerna (tråg och betongtunnlar i öppen konstruktion) för områdena Kransen och Carlberg. Vi lyckades optimera konstruktionen ytterligare: Vi kunde till exempel visa en struktur utan den förspänning som ursprungligen planerades i kundens design. Detta resulterade i betydande kostnadsbesparingar. Vi arbetar också med BIM i det här projektet.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Läs mer

Lyons tunnelbana linje B

Detta projekt, som är cirka 2,5 km långt, kommer att förlänga linje B från Gare d'Oullins station till Hôpitaux Lyon Sud station och skapa ytterligare två stationer. Restiden mellan Oullins station och sjukhusen i Lyon Sud är 3 minuter och 20 sekunder.

Läs mer

Kraftverk för pumpning av vatten i Nant de Drance

Projektet omfattar byggandet av ett pumpkraftverk mellan de två dammarna Emosson och Vieux Emosson. Det nya kraftverkets grotta ligger på ca 1700 meters höjd över havet. Tillgången till den underjordiska anläggningen sker underifrån genom en 5 km lång tunnel och ovanifrån genom ett 2 km långt tunnelsystem.

Läs mer

Slussen SN91

Omfattande sten- och betongarbeten vid Katarina Mountain. För att möta Stockholms fortsatta utveckling byggs Slussen om och en bussterminal byggs vid Katarinaberget.

Läs mer

Nyheter

Här är ett urval av våra nyheter om tunneldrivning