Kartöversikt

Citylink Anneberg-Skanstull Tunnel

Stockholm, Sverige

Byggstart: Januari 2019

Projektvolym: 90 M EUR

Anneberg-Skanstullstunneln är den andra av fyra faser i Citylink projektet. Svenska kraftnät har tilldelat Implenia och Hochtief Infrastructure City Link-projektet Anneberg-Skanstulltunneln som kommer att bidra till att förbättra elförsörjningen i Stockholmsregionen. Med en längd på cirka 14 km och en diameter på 5 m körs tunneln cirka 50 - 100 m under den svenska huvudstaden med hjälp av en tunnelborrmaskin.

Lilla Lidingöbron

Lidingö, Sverige

Byggstart: Oktober 2018

Projektvolym: 54 M EUR

Brobyggnadskonst som för samman människor.

Varbergstunneln

Varberg, Sverige

Byggstart: Juni 2018

Projektvolym: 392,2 M EUR

Strategiskt viktigt järnvägsprojekt i Varberg.

Rönnskär - slutförvar

Skellefteå, Sverige

Byggstart: Januari 2018

Implenia Sverige bygger slutförvar till processavfall från Bolidens kopparsmältverk Rönnskär i Skelleftehamn. Boliden har tilldelat Implenia uppdraget som i huvudsak består i att borra och spränga ut ett antal bergrum med bergschaktningsklass av hög aktsamhet mot sprickbildningar, cirka 330 m under havsnivån under smältverket. Kontraktet är det första som Implenia Sverige AB vunnit åt gruvindustrin och projektet beräknas pågå i 3 år med start januari 2018.

Slussen SN91

Stockholm, Sverige

Byggstart: December 2017

Projektvolym: 77 M EUR

Omfattande berg- och betongarbete i Katarinaberget

Hjulsta Södra

Spånga, Sverige

Byggstart: April 2017

Projektvolym: 73 M EUR

Implenias tredje stora kontrakt på Förbifarten.

Getingmidjan

Stockholm, Sverige

Byggstart: April 2017

Projektvolym: 88 M EUR

Komplext projekt i hjärtat av Stockholm.

SBB Bözberg-tunneln

Strihen, Schweiz

Byggstart: Maj 2015

Projektvolym: 145 M CHF

Den befintliga Bözberg-tunneln mellan Frick och Brugg uppfyller inte de nya kraven på fri höjd (hörnhöjd 4,0 m) och kommer därför att ersättas av en ny konstruktion som en del av det övergripande 4-meterkorridorprojektet.

Johannelund

Vällingby, Sverige

Byggstart: Januari 2015

Projektvolym: 210 M EUR

Viktigt delprojekt i Förbifart Stockholm.

Lekplats Kungsbacka

Kungsbacka, Sverige

Byggstart: September 2018

Projektvolym: 700.000 EUR

Fågel, fisk och mittemellan lekplats.

Torsgatan

Stockholm, Sverige

Byggstart: December 2017

Projektvolym: 1,8 M EUR

Markentreprenad mitt i Stockholms stadskärna.

Nordöarna

Hälsö, Sverige

Byggstart: December 2017

Projektvolym: 1,5 M EUR

Förstärkning av VA-ledningar i Göteborgs norra skärgård.

Norvik

Nynäshamn, Sverige

Byggstart: September 2017

Projektvolym: 3 M EUR

Bro för ny godshamn i Nynäshamn.

Linbana Schwyz-Stoos

Schwyz, Schweiz

Byggstart: Maj 2013

Projektvolym: 25 M CHF

Den befintliga linbanan till Stoos kommer att ersättas av en ny konstruktion (koncessionen för den befintliga linbanan löper ut och kan inte förlängas) med en ny sträckning. Den planerade linbanan är en bergbana i skytteltrafik med två fordon för passagerar- och godstransport. Båda fordonen körs på ett gemensamt spår mellan slutstationerna med Abts växel i mitten av sträckan.

Citybanan

Stockholm, Sverige

Byggstart: Januari 2009

Projektvolym: 120 M EUR

Banbrytande projekt under jorden.