Kartöversikt

Semmering bas-tunnel lot 1.1

Maria Schutz, Österrike

Byggstart: January 2015

Projektvolym: 457 M EUR

Den cirka 27,3 km långa Semmeringbas-tunneln anses vara ett av de viktigaste och mest komplexa storskaliga infrastrukturprojekten i hjärtat av Europa. Denna järnvägstunnel med två rör byggs mellan Gloggnitz och Mürzzuschlag och förbinder de två delstaterna Niederösterreich och Steiermark. Den österrikiska federala järnvägen har gett Implenia, som ingår i ett konsortium med HOCHTIEF och Thyssen, i uppdrag att bygga den ca 7,4 km långa första delen 1.1.

Semmering bastunnel SBT Lot 2.1

Steiermark, Österrike

Byggstart: January 2014

Projektvolym: 623 M EUR

Den planerade Semmeringbasistunneln (SBT) är för närvarande ett av de viktigaste storskaliga infrastrukturprojekten i hjärtat av Europa och en del av den nya österrikiska sydbanan, som är den centrala axeln på den transeuropeiska vägen från Östersjön till Adriatiska havet. SBT med en total längd på 27,3 km förbinder Niederösterreich och Steiermark. Den österrikiska federala järnvägen har gett Implenia i uppdrag att som en del av ett konsortium tillsammans med Swietelsky bygga den ca 13 km långa mellanlängan 2.1.

Tunnel Clem Jones (CLEM 7) NSBT

Brisbane, Australien

Byggstart: January 2006

Projektvolym: 1,167 B EUR

Clem Jones-tunneln (även känd som North South Bypass-tunneln) är ett viktigt bidrag till Brisbanes mål att hantera nuvarande och växande framtida trafik- och infrastrukturbehov. Projektet samlar den nord-sydliga genomfartstrafiken under Brisbane mellan Woolloongabba och Bowen Hills, passerar under Brisbane River och ger förbindelser till och från öster via Shafston Avenue vid Kangaroo Point.

Östra sidans kombinerade avloppsöverlopp ESCSO

Portland, USA

Byggstart: May 2005

Projektvolym: 349 M EUR

In Portland wurde als wichtigste Maßnahme zum Schutz vor innerstädtischen Überschwemmungen durch Abwasser- und Regenwasserüberläufe der „East Side Combined Sewer Overflow Tunnel“ realisiert.

Tunnel i Wienerwald

Westportal Wienerwaldtunnel, Österrike

Byggstart: January 2004

Projektvolym: 341 M EUR

Wienerwaldtunneln är en viktig del av den nya linjen mellan Wien och St Pölten.