SMS 2A - Dubbelspårig järnväg Sandbukta-Moss-Såstad

Kort beskrivning

Linjen Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) är en del av programmet Bane NOR InterCity som syftar till att utveckla förbindelserna mellan landets största städer och minska trängseln i huvudstaden Oslo.

Projektet

Projekt SMS 2a hör till linjesträckningarna i riktning mot Halden och utgör en förbifart för Østfoldbanan. SMS 2a omfattar utformning och byggande av en 10,3 km lång dubbelspårig förbifartslinje mellan Sandbukta och Såstad, cirka 60 km söder om Oslo. Huvudarbetena består av tre öppna sektioner och två tunnlar som korsar Moss kommun. De omfattar två kortare skärningar, en tunnelportal och en ny station med fyra spår cirka 200 meter söder om den nuvarande stationen, ett anslutningsspår mot Moss hamn och en fotgängarbro i Moss. I detalj kommer det att finnas följande:

 • I Sandbukta en 630 m lång järnvägsunderbyggnad för en dubbelspårig öppen linje,
 • Från Sandbukta till Moss centrum går den 2 720 meter långa Mosse-tunneln, inklusive en 420 meter lång sektion som är täckt,
 • I Moss byggdes en ny station med 800 meter långa plattformar och en ny stationsbyggnad över spårbågarna.
 • Från Kleberget till Calberg: den 2 350 meter långa Carlberg-tunneln, inklusive en 200 meter lång sektion som är täckt,
 • Som en anslutning till den befintliga dubbelspåriga linjen i Såstad i Rygge, en 3 850 m lång järnvägsunderbyggnad för dubbelspårig öppen linje.

Kontraktet för SMS 2a tilldelades den 28 juni 2019. Kontraktet är värt 6,3 miljarder norska kronor (650 miljoner euro). Byggnadsarbetet kommer att inledas i oktober 2019 och beräknas vara klart i maj 2025.

Detaljerad omfattning

Byggnadsår / byggnadstid 06/2019 - 11/2025
Kontraktssumma 6 340 miljoner NOK, respektive 728 miljoner CHF, respektive 650 miljoner EUR (växelkurs 1 € = 1,1 CHF).
Avräkningssumma för konstruktion n.a.
Planerad användning Dubbelspårig järnvägslinje som en del av Intercity-utbyggnaden.
Konstruktionsmetoder Borrning och sprängning av tunnlar; stödkonstruktioner som t.ex. membranväggar och spånväggar för djupa utgrävningar, högtrycksinjektion (jet grouting), torr jordblandningsmetod, betongtråg.
Huvudsakliga anläggningar + funktioner Kontraktet för leverans av SMS 2A Substructure Turnkey Delivery ska omfatta alla leveranser och tjänster, inklusive leverans av alla resurser, arbetskraft, system, utrustning och material (permanent och tillfälligt), samt genomförande av alla designtjänster, byggtjänster, upphandling, anläggningsarbeten, provning, överlämning och alla andra kontrakt som krävs för fullständig leverans.
Arbetets omfattning:

- 4 480 m dubbelspår ovan jord

- 2 720 m lång dubbelspårig Mossetunnel

- 1 breddningsavsnitt i Mossetunnel.

- 2 tillträdestunnlar (räddningstunnlar) i Mossetunneln.

- 420 m avklippt och täckt i Kransen (centrum av Moss)

- Ny järnvägsstation i Moss

- 2 350 m lång dubbelspårig tunnel Carlberg

- 2 breddningsavsnitt i Carlbergstunneln (3 tunnlar> 2 tunnlar> 1 tunnel).

- 2 tillfartstunnlar (nödtunnel) vid Carlberg.

- 3 tvärsnitt

- 200 m lång sektion med avskärning och överdäckning vid Carlberg.

- Tvärsnitt = 83 - 127 m²

Aktueller Stand der Arbeiten:
- Mobilisering pågår
- Kompletterande markundersökningar
- Slutande av avtal om planeringstjänster och markstabilisering
- Installationsarbete på byggarbetsplatser
- Löpande bevarande av bevis
- Planering av arbete (särskild anläggningsverksamhet)
- Borrning, sprängning och markstabilisering pågår.

Geologi Prekambrisk gnejs från Eastfold-komplexet och omväxlande lager av morän och marin lera, "quick clay" (en speciell typ av lera som helt faller ihop när den överbelastas och flyter som en vätska).
Täckning: minst 5 m / högst 50 m
Ägare Bane NOR SF (917 082 308)
Schweigaards gate 33
0191 Oslo, Norge
Projektförfattare / Byggledning Olaf Olsen / NIRAS, Implenia TDO, Acciona Engineering, NGI
Referensperson Kontaktperson : Jarle Rasmussen
Mobil: +4791673402
E-post: raja@banenor.no

Konsortiets namn MossIA ANS, ett helt integrerat konsortium bestående av Implenia och Acciona.
Ansvar för entreprenören Adrianus J. Pas
Mobil: +47 476 58 486
E-post: Adrianus.pas@implenia.com

Konsortiepartner (verkställande konsortium) Implenia (teknisk ledning) / Acciona
Entreprenörens funktion i konsortiet Övergripande genomförande
Deltagande i konsortiet Implenia 55 %.

Utmaningar

Både i stadens centrum, i stationsområdet och på Carlbergs öppna sträcka kännetecknas SMS 2A-området av svåra markförhållanden, "snabb lera" och stora bergdjup. Båda tunnlarna passerar genom mindre förkastningszoner. Mossetunneln tränger in i en djup ravin med lite överlagring. I "Quick Clay" krävs strukturell förstärkning. Här utökas Mossetunneln med en sektion om konstruktion av täckningar. Utanför Mossetunneln kommer en ny kollektiv korsning att byggas. För detta ändamål kommer de befintliga vägarna att omledas, omledningarna tas bort eller vägarna återställs i slutet av projektet.

Mer information

Viktiga uppgifter

 • Genomförande 06/2019 - 11/2025
 • Byggkostnader 6 340 miljoner norska kronor, 728 miljoner schweiziska franc, 650 miljoner euro.
 • Total längd 10,3 km
 • Betong: 320 000 m³
 • Totalt utgrävt material: 630 000 m³.
 • Stödkonstruktioner Slitsvägg: 20 000 m².
 • Spontvägg: 45 000 m² (högst)
 • Grävningens tvärsnitt 83 - 127 m².
 • Geologi Gnejs, moräner och marin lera; mjuk lera och snabb lera

Implenia i byggbranschen
Implenia Norge AS
Fornebuveien 11
1366 Lysaker, Norge

Uppgift
Planering, upphandling och byggande

Tillhandahållna tjänster
Tillhandahållande av alla resurser, arbetskraft, system, utrustning och material (permanenta och tillfälliga), utförande av alla projekteringstjänster, upphandling, konstruktion, driftsättning, provning Överlämnande.

Konstruktionsmetod

 • Borrning och sprängning, högtrycksinjektion (jet grouting), torr jordblandning, sponter och membranväggar för djupa utgrävningar, betongtråg.

Deltagare i projektet

Bauherr
Bane NOR SF
(Eisenbahninfrastruktur Unternehmen)

Ingenjör
Olaf Olsen / NIRAS, Implenia TDO, Acciona Engineering, NGI

ARGE
JV Implenia (55%, Federführung) /
Acciona (45 %)

Intresset väcktes? Ta kontakt med oss!

Kontakta

Tillbaka till översikten