ENGAGERAG OCH FOKUSERAD PÅ KUNDERNA

UppdragsbeskrivningMål, initiativ och resultat av vår strategi


Fyra strategiska prioriteringar

För att kunna uppnå vår vision och vårt mål, att ta tillvara på de möjligheter som finns på våra marknader samt använda oss av våra styrkor, har vi utvecklat en ny strategi där vi använder oss av fyra strategiska prioriteringar.