Utmanande teknik och innovativa lösningar

Utmanande teknik och innovativa lösningar

Vi motiveras av utmanande tekniska metoder och nya innovativa lösningar.

Vi bygger för framtiden

Bygg- och anläggningstjänster

På Implenia Sverige projekterar och bygger vi infrastruktur och underjordiska konstruktioner som består och skapar värden i generationer.


UTÖVER TUNNEL OCH BERGRUM INGÅR I VÅRT UTBUD AV INFRASTRUKTURTJÄNSTER OCKSÅ GRUNDLÄGGNING, VÄG- OCH JÄRNVÄGSBYGGANDE SAMT BETONG- OCH BROARBETEN.


Referenser Byggteknik

Kvarnholmsförbindelsen

Stockholm, Sverige


Projektvolym: 30,856 M CHF Costs converted according to average yearly exchange rates during project realization

Estetik möter komplex ingenjörskonst.

E4 Förbifart, Johannelund Tunnel

Vällingby, Sverige

Byggstart: januari 2015
Projektvolym: 278,681 M CHF Costs converted according to average yearly exchange rates during project realization

Viktigt delprojekt i Förbifart Stockholm.


Nyheter

Här är ett urval av våra nyheter om anläggningsarbeten