Utmanande teknik och innovativa lösningar

Utmanande teknik och innovativa lösningar

Vi motiveras av utmanande tekniska metoder och nya innovativa lösningar.

Vi bygger för framtiden

Bygg- och anläggningstjänster

På Implenia Sverige projekterar och bygger vi infrastruktur och underjordiska konstruktioner som består och skapar värden i generationer.


UTÖVER TUNNEL OCH BERGRUM INGÅR I VÅRT UTBUD AV INFRASTRUKTURTJÄNSTER OCKSÅ GRUNDLÄGGNING, VÄG- OCH JÄRNVÄGSBYGGANDE SAMT BETONG- OCH BROARBETEN.


Referenser Byggteknik

TELT, CO08 - Villard Clément

Lyon, Frankrike

Byggstart: januari 2021
Projektvolym: 257,862 M CHF Costs converted according to average yearly exchange rates during project realization

Byggandet av bastunneln från portalattackerna i Villard Clément.

Tunnel Clem Jones (CLEM 7) NSBT

Brisbane, Australien

Byggstart: januari 2006
Projektvolym: 1,788 B CHF Costs converted according to average yearly exchange rates during project realization

Clem Jones-tunneln (även känd som North South Bypass-tunneln) är ett viktigt bidrag till Brisbanes mål att hantera nuvarande och växande framtida trafik- och infrastrukturbehov. Projektet samlar den nord-sydliga…

Weinberg-tunneln DML SBB Zürich ATW

Zürich, Schweiz

Byggstart: januari 2007
Projektvolym: 353,6 M CHF

Byggande av en tvåfilig järnvägstunnel med en TBM.

Wehrhahn Line, Lot 1

Landeshauptstadt Düsseldorf, Tyskland

Byggstart: januari 2007
Projektvolym: 586,288 M CHF Costs converted according to average yearly exchange rates during project realization

Delstatshuvudstaden Düsseldorf håller på att förverkliga den så kallade kärndelen av Wehrhahnlinjen som en underjordisk spårväg för att förbättra den lokala kollektivtrafiken. Den nya dubbelspåriga tunnelsträckan, som ersätter…

Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance

Finhaut VS (Le Châtelard), Schweiz

Byggstart: januari 2008
Projektvolym: 742 M CHF

Byggande av ett underjordiskt kraftverk med pumpmagasin

Säkerhetsgalleri i Fréjustunneln

Fréjus, Frankrike

Byggstart: januari 2009
Projektvolym: 166,521 M CHF Costs converted according to average yearly exchange rates during project realization

Efter branden i Mont Blanc-tunneln 1999 gjordes betydande ändringar i bestämmelserna, vilket ledde till att Fréjustunneln blev förenlig med bestämmelserna. Société Française du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF) bjöd in till…

Tunnel Silberberg

Großbreitenbach, Tyskland

Byggstart: januari 2009
Projektvolym: 288,811 M CHF Costs converted according to average yearly exchange rates during project realization

Den nya linjen Ebensfeld - Erfurt ingår i transportprojektet "Deutsche Einheit Schiene Nr. 8 Ausbau-/Neubaustrecke von Nürnberg nach Berlin". Den förbinder de uppgraderade linjerna Nürnberg - Coburg och Bebra - Erfurt med en…

U5 Berlin

Berlin, Tyskland

Byggstart: januari 2012
Projektvolym: 182,078 M CHF Costs converted according to average yearly exchange rates during project realization

Byggande av en 1,6 km lång dubbelrörstunnel och byggande av två järnvägsstationer i Berlins centrum.

Linbana Schwyz-Stoos

Schwyz, Schweiz

Byggstart: maj 2013
Projektvolym: 25 M CHF

Den befintliga linbanan till Stoos kommer att ersättas av en ny konstruktion (koncessionen för den befintliga linbanan löper ut och kan inte förlängas) med en ny sträckning. Den planerade linbanan är en bergbana i skytteltrafik…

Semmering Basistunnel SBT Los 2.1

Steiermark, Österrike

Byggstart: januari 2014
Projektvolym: 678,051 M CHF Costs converted according to average yearly exchange rates during project realization

Den planerade Semmeringbasistunneln (SBT) är för närvarande ett av de viktigaste storskaliga infrastrukturprojekten i hjärtat av Europa och en del av den nya österrikiska sydbanan, som är den centrala axeln på den transeuropeiska…


Nyheter

Här är ett urval av våra nyheter om anläggningsarbeten