Utmanande teknik och innovativa lösningar

Utmanande teknik och innovativa lösningar

Vi motiveras av utmanande tekniska metoder och nya innovativa lösningar.

Vi bygger för framtiden

Bygg- och anläggningstjänster


VÅRT ERBJUDANDE

Utöver tunnel och bergrum ingår i vårt utbud av infrastrukturtjänster också grundläggning, väg- och järnvägsbyggande samt betong- och broarbeten.


Referenser Byggteknik

Secondo tubo San Gottardo - Los 243, Zugangsstollen und Logistikausbrüche

Göschenen, Schweiz

Byggstart: april 2021
Projektvolym: 852,685 M SEK Byggnadsvolym omräknad enligt den genomsnittliga årliga växelkursen under projektets genomförande.

För att renovera den befintliga vägtunneln vid Gotthard kommer ett andra tunnelrör (2TG) att byggas först. Parti 243 omfattar byggandet av tillfartstunneln och utgrävningarna för den norra logistiken. Projektet tjänar till den…

Anslutningsspår Farstagrenen

Stockholm, Sverige

Byggstart: september 2022
Projektvolym: 1 B SEK

Projekt Anslutningsspår Farstagrenen består av att förbinda den gröna linjen, strax söder om station Hökarängen, och den utbyggda depån i Högdalen.

Weinberg-tunneln DML SBB Zürich ATW

Zürich, Schweiz

Byggstart: januari 2007
Projektvolym: 2,386 B SEK Byggnadsvolym omräknad enligt den genomsnittliga årliga växelkursen under projektets genomförande.

Byggande av en tvåfilig järnvägstunnel med en TBM.

Säkerhetsgalleri i Fréjustunneln

Fréjus, Frankrike

Byggstart: januari 2009
Projektvolym: 1,184 B SEK Byggnadsvolym omräknad enligt den genomsnittliga årliga växelkursen under projektets genomförande.

Efter branden i Mont Blanc-tunneln 1999 gjordes betydande ändringar i bestämmelserna, vilket ledde till att Fréjustunneln blev förenlig med bestämmelserna. Société Française du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF) bjöd in till…

Tunnel Silberberg

Großbreitenbach, Tyskland

Byggstart: januari 2009
Projektvolym: 2,053 B SEK Byggnadsvolym omräknad enligt den genomsnittliga årliga växelkursen under projektets genomförande.

Den nya linjen Ebensfeld - Erfurt ingår i transportprojektet "Deutsche Einheit Schiene Nr. 8 Ausbau-/Neubaustrecke von Nürnberg nach Berlin". Den förbinder de uppgraderade linjerna Nürnberg - Coburg och Bebra - Erfurt med en…

U5 Berlin

Berlin, Tyskland

Byggstart: januari 2012
Projektvolym: 1,509 B SEK Byggnadsvolym omräknad enligt den genomsnittliga årliga växelkursen under projektets genomförande.

Byggande av en 1,6 km lång dubbelrörstunnel och byggande av två järnvägsstationer i Berlins centrum.

Linbana Schwyz-Stoos

Schwyz, Schweiz

Byggstart: maj 2013
Projektvolym: 203,247 M SEK Byggnadsvolym omräknad enligt den genomsnittliga årliga växelkursen under projektets genomförande.

Den befintliga linbanan till Stoos kommer att ersättas av en ny konstruktion (koncessionen för den befintliga linbanan löper ut och kan inte förlängas) med en ny sträckning. Den planerade linbanan är en bergbana i skytteltrafik…

Tunnelbana Nürnberg U3, BA 2.1

Nürnberg, Tyskland

Byggstart: augusti 2014
Projektvolym: 411,224 M SEK Byggnadsvolym omräknad enligt den genomsnittliga årliga växelkursen under projektets genomförande.

För att förbättra anslutningen av Südstadt i Nürnberg till den lokala kollektivtrafiken utökas det befintliga tunnelbanenätet med den nya linjen U3. U3:s sydvästra del av denna linje är byggnadsavsnitt 2.1 från…

SBB Bözbergtunnel

Strihen, Schweiz

Byggstart: maj 2015
Projektvolym: 1,342 B SEK Byggnadsvolym omräknad enligt den genomsnittliga årliga växelkursen under projektets genomförande.

Den befintliga Bözberg-tunneln mellan Frick och Brugg uppfyller inte de nya kraven på fri höjd (hörnhöjd 4,0 m) och kommer därför att ersättas av en ny konstruktion som en del av det övergripande 4-meterkorridorprojektet. …

Taiwans höghastighetsjärnväg

Changhua, 石牌里, Taiwan

Byggstart: maj 2000
Projektvolym: 1,498 B SEK Byggnadsvolym omräknad enligt den genomsnittliga årliga växelkursen under projektets genomförande.

Det 36,60 km långa byggparti 6 (C 260) bestod av 7 tunnlar med en total längd på 9 245 m. Paghuashan-tunneln är med sina 7 276 meter den längsta i hela byggprojektet. De två norra och fyra södra tunnlarna är mellan 163 och 721…