Rv. 36 Skyggestein–Skjelbredstrand

Zusammenfassung

Rv. 36 Skyggestein–Skjelbredstrand er en del av Bypakke Grenland fase 1. Prosjektet er det største enkeltprosjektet i Bypakke Grenland sammen med fv. 32 Gimlevegen–Augestadvegen.

Das Projekt

Prosjektet omfatter 3.5 km ny 3-felts vei gjennom skogsområde og kulturlandskap,  1,6 km utbedring av eksisterende vei, samt  ny gang- og sykkelvei fra Geiteryggen og videre langs Fv. 353. Videre omfatter prosjektet 8 betongkonstruksjoner - herunder 3 bruer, 2 miljøtunneler, en kulvert for gang- og sykkelvei og to bekkekulverter. Det er også bygget to rundkjøringer, to T-kryss og et X-kryss. Ut over dette er det gjort mindre omlegginger og tilpasninger av eksisterende veinett.

Den nye veien fra Skyggestein til Skjelbredstrand reduserer lengden på Rv. 36 med cirka en km og erstatter de vanskelige Brekkasvingene. Klovholtvegen, som erstattes av nye Rv.36 Skyggestein – Skjelbredstrand, og Brekkasvingene, er utfordrende - særlig for næringstransporten.

 

Leistungen im Detail

Prosjektdetaljer:

  • Byggherre: Statens Vegvesen Region sør
  • Kontraktsum: 325 MNOK
  • Kontraktsperiode: Januar 2017 -  juni 2019
  • Type kontrakt: Hovedentreprise

Tekniske data:

  • Masseflytting løsmasser: 450 000 m3
  • Sprenging i dagen: 210 000 m3
  • Asfalt: 40 000 tonn
  • Betong: 11 600 m3
  • Rekkverk: 3,1 km betongmidtdeler, 3,9 km rekkverk

Interesse geweckt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Kontakt

Zurück zur Übersicht