Bjørnegård bru

Zusammenfassung

Implenia har bygget nye Bjørnegård bru. Bruen inngår i et av delprosjektene til E16 Sandvika-Skaret-Høgkastet, der lokalveisystemet i Sandvika bygges om.

Das Projekt

Delprosjektets største konstruksjon er Nye Bjørnegård bru. Bruen er en viktig forbindelse i Sandvika og forbinder Industriveien, Slependveien og Brynsveien.

Selve støpingen av brudekket måtte skje i én prosess, der 14 mann jobbet kontinuerlig i 16 timer. Den nye brua har tre kjørefelt, med fortau på begge sider, veier 2900 tonn, er 63m lang og 50,5m bred. Da trafikken ble åpnet over bruen, stengte samtidig veiforbindelsen mellom Hamang og Birkheim.

Prosjektdetaljer:

 • Prosjektnavn: E03 Lokalveger Sandvik-Emma Hjorth
 • Kontraktstype: Hovedentreprise
 • Kontraktssum: 220MNOK
 • Byggetid: Juni 2019 til juni 2021
 • Byggherre: Statens vegvesen
 • Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Tekniske data:

 • Total kubikk betong: 1150
 • Vekt: 2900 tonn
 • Lengde: 63 meter
 • Bredde: 50,5 meter
 • Antall spennkabler: 16

Interesse geweckt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Kontakt

Zurück zur Übersicht