Prosjekter og referanser for tunnelbygging

Prosjekter


Referanseprosjekter

11 referanser Sorter etter:
asc desc

K11 Rådal – Nordås – Flyplassvegen

Bergen, Norge

K11 er et av Implenias største prosjekter i Norge, og er én av to hovedkontrakter på nye E39 mellom Os og Bergen.

Sauda, overføring Maldal–Sagelva

Sauda, Norge

Implenia har bygget overføringstunnel fra Maldalselva til Sønnå Kraftverk.

Brokke Nord

Bykle, Norge

Prosjektet omfattet de bygningsmessige arbeidene for kraftverket. Dette inkluderte driving av ny overføringstunnel, bygging av Dam Sarvsfoss og Skarg kraftverk.

Fannefjordtunnelen

Molde, Norge

Implenia utførte i 2014/2015 rehabilitering av Fannefjordtunnelen på fylkesvei 64 mellom Molde og Åndalsnes. Kontrakten omfattet både bygg- og anleggsarbeider samt elektroarbeider.

Fv. 48 Tunnel bak Tysse

Tysse, Norge

Implenia har bygget ny tunnel fra Sætrevika til Tysseelva. Målet med prosjektet var å avlaste Tysse sentrum for gjennomgangstrafikken på Fv. 48, samt utbedre den dårlige veistandarden på veistrekningen.

E6 Vinstra-Sjoa

Vinstra, Norge

Implenia og K A Aurstad har bygget nye E6 mellom Vinstra og Sjoa i Gudbrandsdalen. Dette er den andre entreprisen av fire entrepriser på strekningen E6 Ringebu–Otta, som igjen er en del av hovedprosjektet E6 Biri–Otta. …

Bjørnegård bru

Sandvika, Bærum, Norge

Implenia har bygget nye Bjørnegård bru. Bruen inngår i et av delprosjektene til E16 Sandvika-Skaret-Høgkastet, der lokalveisystemet i Sandvika bygges om.

Åseral Nord

Åseral, Norge

Eksisterende Dam Langevatn skal erstattes av ny steinfyllingsdam som muliggjør 10 meter økt regulering av Langevatnmagasinet. Dette vil gi en økt magasinkapasitet fra dagens 22 mill m3 til ca 46 mill m3.

Lysebotn

Lysebotn, Norge

Implenia har bygget det nye vannkraftverket Lysebotn II i Rogaland for Lyse Produksjon. Dette er et av Norges største vannkraftprosjekter og betyr om lag 15 prosent mer energi – uten nye overføringer av vassdrag eller…

Eiganestunnelen, E 39 (Los E04)

Stavanger, Norge

Implenia har bygget Eiganestunnelen slik at lokalveinettet kan avlastes for gjennomgangstrafikk. Målet er å redusere antall ulykker på strekket, og å bidra til miljøforbedring langs dagens vei. Framkomsten på veiene vil bli bedre…

SMS 2A Sandbukta-Moss-Såstad

Sandbukta, Moss, Såstad, Norge

Arbeidsfellesskapet MossIA bygger to nye tunneler bestående av 2,7 km Mossetunnel i nord mellom Sandbukta og Moss sentrum og 2,3 km Carlbergtunnel i sør mellom Kleberget og Carlberg som en del av prosjektet Sandbukta – Moss –…