VISJONEN TIL IMPLENIA ER Å VÆRE EN INTERNASJONAL LEDER INNEN ENTREPRENØRTJENESTER. FOR Å FÅ TIL DETTE, HAR VI FORMULERT EN REKKE VERDIER VI MENER MÅ VÆRE PÅ PLASS FOR Å TA POSISJONEN VI ØNSKER.

Våre verdier
Vår strategi

Innovativ og bærekraftig for langsiktig drift

For å lykkes med å bli ledende innen kompleks infrastruktur i det lange løp, har vi formulert en strategi som skal hjelpe oss med å nå målene våre.