|
Themen und Projekte

Varbergprojektet: Test av biologiskt reningssystem gav mersmak

I Varberg har vi testat ett biologiskt reningssystem som renar tunnelvattnet från kväve. Kvävet kommer från det sprängmedel som används vid tunneldrivningen. För att undvika att kväverikt vatten släpps ut och bidrar till övergödning i våra vattendrag har Varbergprojektet installerat ett biologiskt reningssystem vid den södra tunnelmynningen i Breared, som består av tio containrar med bland annat träflis av tall och en kolkälla. Kolkällan är mat för bakterier och kvävet omvandlas till ofarlig kvävgas och vatten.

– Reningssystemet har gett goda resultat och vi installerar därför ytterligare ett vid bergtunnelns norra mynning. Det är en av många åtgärder vi gör för att skydda miljön omkring oss under byggtiden, säger Johan Asplund, blockchef bergtunnel i projekt Varbergstunneln. Kolkällan tillför mat till bakterierna vilka omvandlar kvävet till kvävgas och vatten. Pilotprojektet har varit mycket lyckat, men kräver en stor yta vilket inte alltid finns tillgängligt.

Reningssystemet omvandlar kvävet - från sprängmedlen vi tunneldrivning - till gas och vatten: