Spesialister på kompleks infrastruktur

Spesialister på kompleks infrastruktur

Hos Implenia Norge utmerker vi oss med unik spesialkompetanse på komplekse infrastrukturprosjekter innen tunnel, tunnelrehabilitering, bru og betong.

Vi bygger for fremtiden

Våre tjenester


VI STÅR KLARE TIL Å LEVERE TJENESTER INNEN TUNNEL, TUNNELREHABILITERING OG BRU OG BETONG – OG MYE MER.


VÅRE REFERANSER

UFP-08 Eidanger

Porsgrunn, Norge

Implenia har bygget UFP-08 Eidanger som var en del av prosjektet Vestfoldbanen parsell 12, Farriseidet–Porsgrunn. Enterprisen omfattet bygging av underbygning for dobbeltsporet jernbane i dagen og i tunnel.

E136 Tresfjordbrua

Vestnes, Norge

Implenia har bygget E136 Tresfjordbrua, som var en del av utbedringen av E136 som går mellom Måndalstunnelen og Våge i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Tresfjordbrua alene har ført til en innsparing på omtrent 13 kilometer på…

Fannefjordtunnelen

Molde, Norge

Implenia utførte i 2014/2015 rehabilitering av Fannefjordtunnelen på fylkesvei 64 mellom Molde og Åndalsnes. Kontrakten omfattet både bygg- og anleggsarbeider samt elektroarbeider.

Fv. 86 Gryllefjordbrua

Gryllefjord, Norge

Implenia har bygget bru over Gryllefjord, som ligger i Torsken kommune på Senja i Troms fylke. Brua er et rassikringsprosjekt som sammen med tunnel gjennom Ballesvikskaret har sikret en rassikker strekning til Gryllefjord og…

Nordenga bru

Oslo, Norge

E18 Bjørvikaprosjektet - Østre Tangent strekker seg over sporområdet til Oslo S, og binder sammen Bjørvika og gamle Oslo. Den spesielle og klart synlige stålkonstruksjonen er et tydelig landemerke og markerer inngangen til…

Heggedal stasjon

Heggedal, Norge

Fylkesveien som tidligere krysset jernbanen i plan med jernbanesporene, ble flyttet til en ny planfri kryssing med bru syd for stasjonsområdet. Prosjektet har også lagt til rette for utvikling av Heggedal sentrum. …

Fv. 48 Tunnel bak Tysse

Tysse, Norge

Implenia har bygget ny tunnel fra Sætrevika til Tysseelva. Målet med prosjektet var å avlaste Tysse sentrum for gjennomgangstrafikken på Fv. 48, samt utbedre den dårlige veistandarden på veistrekningen.

E6 Vinstra-Sjoa

Vinstra, Norge

Implenia og K A Aurstad har bygget nye E6 mellom Vinstra og Sjoa i Gudbrandsdalen. Dette er den andre entreprisen av fire entrepriser på strekningen E6 Ringebu–Otta, som igjen er en del av hovedprosjektet E6 Biri–Otta. …

Farrisbrua (E 18 Larvik Norwegen, Länge: 570 Meter)

Larvik, Norge

Byggestart: oktober 2014
Anleggsvolum (verdien av våre tjenester): 2,526 M CHF Costs converted according to average yearly exchange rates during project realization

Implenia har bygget Farrisbrua, som går i horisontal kurve rundt Farrisvannet, ved Larvik i Vestfold. Brua er en del av E18, og inngår i den nye 7 km lange E18 strekningen fra Bommestad til Sky i Larvik.

K11 Rådal – Nordås – Flyplassvegen

Bergen, Norge

K11 er et av Implenias største prosjekter i Norge, og er én av to hovedkontrakter på nye E39 mellom Os og Bergen.


Nyheter

Her er et utvalg av våre sivilingeniørnyheter