Spesialister på kompleks infrastruktur

Spesialister på kompleks infrastruktur

Hos Implenia Norge utmerker vi oss med unik spesialkompetanse på komplekse infrastrukturprosjekter innen tunnel, tunnelrehabilitering, bru og betong.

Vi bygger for fremtiden

Våre tjenester


VI STÅR KLARE TIL Å LEVERE TJENESTER INNEN TUNNEL, TUNNELREHABILITERING OG BRU OG BETONG – OG MYE MER.


VÅRE REFERANSER

S21 Berlin

Berlin, Tyskland

Byggestart: januar 2012
Kontraktssum: 75 M

Berlin får en ny nord-sør S-Bahn-linje. I den første fasen av utvidelsen vil den koble Westhafen- og Wedding -stasjonene i den nordlige indre ringen av Berlin med sentralbanestasjonen.

Sandbukta-Moss-Såstad (SMS2A)

Sandbukta, Moss, Såstad, Norge

Byggestart: juni 2019
Kontraktssum: 6,3 Mrd.

Prosjektet Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS2A) er en del av Intercity-utbyggingen, og er en av parsellene i lenken mot Halden (Østfoldbanens vestre linje). På strekningen skal det bygges 10,3 km nytt dobbeltspor som…

Fv. 6312 Berfjorden

Roan, Norge

Byggestart: februar 2019
Kontraktssum: 227 M

Eksisterende Fv. 6312 var svingete, smal og svært skredutsatt. Strekningen hadde dårlig fremkommelighet og ÅDT på 380 kjøretøy hvorav 15% tungtrafikk. Ny fv. 6312 er et skredsikringstiltak som omfattet bygging av to tunneler, i…

FV. 857 – FV. 125 Bjarkøyforbindelsen

Grytøy, Harstad, Norge

Byggestart: desember 2016
Kontraktssum: 227 M

Bjarkøyforbindelsen er en veiforbindelse mellom Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy i Harstad kommune i Troms.

Fv. 2904 06-2113 Austvoll III ny bru og vegtilknytning

Flå, Norge

Byggestart: november 2020
Kontraktssum: 64,5 M

Prosjektet gjelder bygging av ny spennarmert betongbru over Hallingdalselva som erstatter eksisterende hengebru. Den eksisterende brua er blitt miljøsanert på stedet (riving, kildesortering og fjerning) før bygging av ny bru.…

K13 Harpe bru/ K14 Solhaug bru/ K21 Vinstersletta bru

Sør-Fron, Norge

Byggestart: mars 2014
Kontraktssum: 178,6 M

Som en del av E6 H1 Frya - Vinstra prosjektet er det utført som en delentreprise bygging av tre bruer.

Fv. 86 Gryllefjord bru

Senja, Troms, Norge

Byggestart: september 2012
Kontraktssum: 124 M

Kontrakten er en del av Torskenpakken, som totalt består av 16 prosjekter. Torskenpakken ble av Troms fylkeskommune vedtatt i desember 2009. Fjordkryssingen med sjøfylling og bru over Gryllefjorden er av de største prosjektene i…

E39 Vågsbotn-Hylkje

Bergen, Norge

Byggestart: mars 2012
Kontraktssum: 319 M

E39 Vågsbotn – Hylkje er et tverrfaglig prosjekt utført for Statens vegvesen. Den nye vegen er en del av stamvegnettet for E39 mellom Bergen og Ålesund, og avløser gammel veg med varierende standard uten gang- og sykkelveg på…

E6 Vinstra - Sjoa

Vinstra, Norge

Byggestart: februar 2014
Kontraktssum: 1,565 Mrd.

E6 Vinstra-Sjoa er en del av Frya-Sjoa som har vært en av de største veiutbyggingene i Norge de siste årene. Kontrakten bemerket seg som den del av «Årets anlegg» i 2016.

EK2 E18 Farrisbrua

Larvik, Norge

Byggestart: januar 2014
Kontraktssum: 757 M

Implenia har sammen med PNC bygget Farrisbrua. Farrisbrua er en del av E18 og inngår i den nye 7 km lange E18 strekningen fra Bommestad til Sky i Larvik. Brua er 570 m lang og 28 m bred og krysser munningen ved Farrisvannet ved…