Spesialister på kompleks infrastruktur

Spesialister på kompleks infrastruktur

Hos Implenia Norge utmerker vi oss med unik spesialkompetanse på komplekse infrastrukturprosjekter innen tunnel, tunnelrehabilitering, bru og betong.

Vi bygger for fremtiden

Våre tjenester


VI STÅR KLARE TIL Å LEVERE TJENESTER INNEN TUNNEL, TUNNELREHABILITERING OG BRU OG BETONG – OG MYE MER.


VÅRE REFERANSER

Nordenga bru

Oslo, Norge

E18 Bjørvikaprosjektet - Østre Tangent strekker seg over sporområdet til Oslo S, og binder sammen Bjørvika og gamle Oslo. Den spesielle og klart synlige stålkonstruksjonen er et tydelig landemerke og markerer inngangen til…

Heggedal stasjon

Heggedal, Norge

Fylkesveien som tidligere krysset jernbanen i plan med jernbanesporene, ble flyttet til en ny planfri kryssing med bru syd for stasjonsområdet. Prosjektet har også lagt til rette for utvikling av Heggedal sentrum. …

Fv. 48 Tunnel bak Tysse

Tysse, Norge

Implenia har bygget ny tunnel fra Sætrevika til Tysseelva. Målet med prosjektet var å avlaste Tysse sentrum for gjennomgangstrafikken på Fv. 48, samt utbedre den dårlige veistandarden på veistrekningen.

E6 Vinstra - Sjoa

Vinstra, Norge

Byggestart: februar 2014
Anleggsvolum (verdien av våre tjenester): 1,595 B NOK

E6 Vinstra-Sjoa er en del av Frya-Sjoa som har vært en av de største veiutbyggingene i Norge de siste årene. Kontrakten bemerket seg som den del av «Årets anlegg» i 2016.

EK2 E18 Farrisbrua

Larvik, Norge

Byggestart: januar 2014
Anleggsvolum (verdien av våre tjenester): 757.000 NOK

Implenia har sammen med PNC bygget Farrisbrua. Farrisbrua er en del av E18 og inngår i den nye 7 km lange E18 strekningen fra Bommestad til Sky i Larvik. Brua er 570 m lang og 28 m bred og krysser munningen ved Farrisvannet ved…

E134 Myntbrua–Trollerudmoen

Kongsberg, Norge

Implenia har bygget nye E134 gjennom Kongsberg i Buskerud. Prosjektet er en av tre hovedkontrakter på strekningen mellom Damåsen og Saggrenda.

K11 Rådal – Nordås – Flyplassvegen

Bergen, Norge

Byggestart: september 2015
Anleggsvolum (verdien av våre tjenester): 1,439 B NOK

E39 K11 Rådal – Nordås – Flyplassvegen er Implenias største vegprosjekt i Norge og en av to hovedkontrakter på E39 mellom Bergen og Os som er en del av den nye stamvegen mellom Kristiansand og Trondheim.

Eiganestunnelen, E 39 (Los E04)

Stavanger, Norge

Implenia har bygget Eiganestunnelen slik at lokalveinettet kan avlastes for gjennomgangstrafikk. Målet er å redusere antall ulykker på strekket, og å bidra til miljøforbedring langs dagens vei. Framkomsten på veiene vil bli bedre…


Nyheter

Her er et utvalg av våre sivilingeniørnyheter