Spesialister på kompleks infrastruktur

Spesialister på kompleks infrastruktur

Hos Implenia Norge utmerker vi oss med unik spesialkompetanse på komplekse infrastrukturprosjekter innen tunnel, tunnelrehabilitering, bru og betong.

Vi bygger for fremtiden

Våre tjenester


VI STÅR KLARE TIL Å LEVERE TJENESTER INNEN TUNNEL, TUNNELREHABILITERING OG BRU OG BETONG – OG MYE MER.


VÅRE REFERANSER

FV. 857 – FV. 125 Bjarkøyforbindelsen

Grytøy, Harstad, Norge

Byggestart: desember 2016
Anleggsvolum (verdien av våre tjenester): 227 M NOK

Bjarkøyforbindelsen er en veiforbindelse mellom Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy i Harstad kommune i Troms.

Fv. 2904 Austvoll III, neue Brücke und Straßenanbindung

Flå, Norge

Byggestart: november 2020
Anleggsvolum (verdien av våre tjenester): 64 M NOK

Prosjektet gjelder bygging av ny spennarmert betongbru over Hallingdalselva som erstatter eksisterende hengebru. Den eksisterende brua er blitt miljøsanert på stedet (riving, kildesortering og fjerning) før bygging av ny bru.…

Sauda, overføring Maldal–Sagelva

Sauda, Norge

Implenia har bygget overføringstunnel fra Maldalselva til Sønnå Kraftverk.

Brokke Nord

Bykle, Norge

Prosjektet omfattet de bygningsmessige arbeidene for kraftverket. Dette inkluderte driving av ny overføringstunnel, bygging av Dam Sarvsfoss og Skarg kraftverk.

Unter- und Oberbau von Hell-Værnes

Trondheimsfjorden, Norge

Implenia har utført under- og overbygning av ny bru over Stjørdalselva. Brua er en del av utviklingen av persontransporttilbudet på Trønderbanen.

UFP-08 Eidanger

Porsgrunn, Norge

Implenia har bygget UFP-08 Eidanger som var en del av prosjektet Vestfoldbanen parsell 12, Farriseidet–Porsgrunn. Enterprisen omfattet bygging av underbygning for dobbeltsporet jernbane i dagen og i tunnel.

K13 Harpe bridge / K14 Solhaug bridge / K21 Vinstersletta bridge

Sør-Fron, Norge

Som en del av E6 H1 Frya-Vinstra prosjektet, har Implenia bygget tre bruer for AF-Gruppen. Harpe bru er den største på 320 meter. Harpe bru krysser Lågen elv ved Harpefoss i Sør-Fron.

E136 Tresfjordbrua

Vestnes, Norge

Byggestart: oktober 2012
Anleggsvolum (verdien av våre tjenester): 650 M NOK

Implenia har bygget E136 Tresfjordbrua, som var en del av utbedringen av E136 som går mellom Måndalstunnelen og Våge i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Tresfjordbrua alene har ført til en innsparing på omtrent 13 kilometer på…

Fannefjordtunnelen

Molde, Norge

Implenia utførte i 2014/2015 rehabilitering av Fannefjordtunnelen på fylkesvei 64 mellom Molde og Åndalsnes. Kontrakten omfattet både bygg- og anleggsarbeider samt elektroarbeider.

Fv. 86 Gryllefjord bridge

Gryllefjord, Norge

Implenia har bygget bru over Gryllefjord, som ligger i Torsken kommune på Senja i Troms fylke. Brua er et rassikringsprosjekt som sammen med tunnel gjennom Ballesvikskaret har sikret en rassikker strekning til Gryllefjord og…


Nyheter

Her er et utvalg av våre sivilingeniørnyheter