|
Themen und Projekte

Hurra, vår svenska verksamhet har certifierats enligt energiledningssystemet ISO 50001!

Vi har under förra året arbetat intensivt för att anpassa vårt befintliga arbetssätt enligt standarden ISO 50001. I slutet på 2021 genomförde vi våra revisioner och nu har vi fått vårt certifikat!