Vi bygger Norge

Implenia er ledende innen entreprenørvirksomhet – i Norge og internasjonalt.

I Norge tilbyr vi tjenester innen mange områder, som vei- og grunnarbeid, betongkonstruksjoner, bruer, tunneler og bergrom, vann og avløp, vann- og frostsikring samt fjellsikring.

Implenia Norge har en helhetlig tjenesteportefølje som dekker de fleste aspekter innen infrastruktur. Derfor kan vi planlegge og gjennomføre prosjekter av varierende størrelse, og med ulike kompetansekrav. Du finner oss over hele landet. Implenia har kunnskap og erfaring på tvers av hele verdikjeden – fra start til slutt.

Vår misjon er å jobbe med folk, for å utvikle en bærekraftig bygg – og anleggsbransje.

Intercity Sandbukta-Moss-Såstad

Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss på ca. 800 meter. Forberedende arbeider startet høsten 2017. Byggestart for hovedarbeidene er 2019. De første togene skal etter planen gå i 2024. Prosjektet skal stå ferdig i 2025. MossIA ANS – et arbeidsfelleskap mellom Implenia Norge AS og Acciona Construcción S.A. – ble tildelt totalentreprisen og startet opp med hovedarbeidene i oktober 2019. MossIA har implementert Last Planner® metoden, som eliminerer forsinkelser og sikrer en kontinuerlig forbedringsprosess.

Les mer om Prosjektet

 

E18 Farrisbrua

Farrisbrua går i en horisontal kurve rundt Farrisvannet ved Larvik i Vestfold. Brua er en del av E18 og inngår i den 7 km lange strekningen fra Bommestad til Sky i Larvik. Farrisbrua er en 570 meter lang og 28 meter bred skråstagbru som krysser Farris ved Farriseidet, og var en del av vei prosjektet E18 Bommestad-Sky. Arbeidene med brua ble igangsatt i 2013 og den åpnet i mars 2018. Implenia bygget brua i et Joint Venture Farris Bru ANS. Noen av utfordringene for prosjektet inkluderte områder med lite overdekning over tunnelene, nærhet til boligområde og jernbanen.

Les mer om Prosjektet

Akrobaten bru

Hvordan bygge en bru over Norges største trafikknutepunkt, uten at det får konsekvenser for trafikken? Med en så krevende og kompleks oppgave var det svært viktig at byggherre og entreprenør utnyttet sin samlede kompetanse i planleggings- og gjennomføringsfasen.

Les mer om prosjektet

E134 Myntbrua - Trollerudmoen

Arbeidene omfatter bygging av ny firefelts vei gjennom Kongsberg fra Myntbrua og sørover til Trollerudmoen, med en total lengde på 4,8 km. På Svartåstunnelen skal det bygges to parallelle tunnelløp på ca. 1500 m og på Kongsbergtunnelen skal det bygges to parallelle tunneler på ca. 100 m. Det skal totalt bygges seks tunnelportaler. Nye Kongsberg bru over elva Lågen blir 172 m lang og 16 m bred. I tillegg omfatter prosjektet noen mindre bruer, støttemurer, støyskjermer med mer.

Noen av utfordringene for prosjektet inkluderer områder med lite overdekning over tunnelene, nærhet til boligområde samt nærheten til jernbane.

Les mer om Prosjektet

Seivika-, Tømmervåg- og Edøy fergekai

De to fergesambandene fra Kristiansund til Smøla oppgraderes til å trafikkeres av nye miljøvennlige ferger med elektrisk drift. Sambandet Sandvika/Edøy trenger i tillegg ny liggekai/reservekai. Arbeidet i Seivika, Tømmervåg og Edøy består i breddeutvidelse og forlenging av pir med komplett ny fendring. Eksisterende kaianlegg rives. De nye kaiene tilpasses for lade og fortøyningsutstyr. Alle arbeidene blir utført mens dagens fergedrift går som normalt.

Les mer om Prosjektet